เครื่องแกงเผ็ดชนิดผง / Red Curry Powder

Additional information

Weight 22 g
ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร / Allergy Advice

มีกุ้ง / Contains shrimp

คำแนะนำ / Suggested

สินค้าอาจจับตัวเป็นก้อนเนื่องจากไม่ได้สารปรุงแต่งใดๆ
This is product may become lumpy as it contains no anti-caking agent.

สำหรับ / For

3-4 คน / 3-4 servings

ราคา / Price

35 THB

ต้องการซื้อในปริมาณมากติดต่อทางอีเมล์ / Want to buy in large quantities. Contact by email | contact@thaimerchandise.com

สินค้าที่น่าสนใจ

Font Resize