เครื่องแกงส้มปักษ์ใต้ชนิดผง / Spicy & Sour Soup Powder

Additional information

Weight 23 g
ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร/Allergy Advice

มีกุ้ง / Contains shrimp

คำแนะนำ/Suggestion

สินค้าอาจจับตัวเป็นก้อนเนื่องจากไม่ได้สารปรุงแต่งใดๆ
This is product may become lumpy as it contains no anti-caking agent.

สำหรับ/For

3-4 คน / 3-4 servings

ราคา/Price

35 THB

ต้องการซื้อในปริมาณมากติดต่อทางอีเมล์ / Want to buy in large quantities. Contact by email | contact@thaimerchandise.com

สินค้าที่น่าสนใจ

Font Resize