ข้าวไตรทิพย์ / 3 Mixed Brown Rice (Riceberry, Sang Yod Rice and Jasmine Rice)

Additional information

น้ำหนัก 1 g
คุณสมบติ

ด้วยการนำข้าวสามชนิด คือ ข้าวสังข์หยด ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และ ข้าวหอมมะลิ มารวมกัน เป็นข้าวไตรทิพย์ ทำให้ข้าวถุงนี้มีคุณประโยชน์และสารอาหารจากข้าวสังข์หยดและข้าวไร์เบอรร์รี่ แต่ยังคงความหอมนุ่มของข้าวหอมมะลิที่ผสานคุณค่าทางโภชนาการอย่างสูงไว้ที่ที่เดียวในข้าวถุงนี้ ข้าวไตรทิพย์

ราคา / Price

85 THB

ต้องการซื้อในปริมาณมากติดต่อทางอีเมล์ / Want to buy in large quantities. Contact by email | contact@thaimerchandise.com

สินค้าที่น่าสนใจ

Font Resize