สินค้าเกษตรแปรรูป

สินค้าแปรรูปจากทะเล

ข้าวเกรียบปลาดทอดกรอบ
รสสไปซี่
ขนาดบรรจุ 65 กรัม
ซองละ 35 บาท

ข้าวเกรียบปลาดทอดกรอบ
รสสาหร่าย
ขนาดบรรจุ 65 กรัม
ซองละ 35 บาท

ข้าวเกรียบปลาดทอดกรอบ
รสดั้งเดิม
ขนาดบรรจุ 65 กรัม
ซองละ 35 บาท

ข้าวเกรียบปลาดทอดกรอบ
รสกระเทียมพริกไทยดำ
ขนาดบรรจุ 65 กรัม
ซองละ 35 บาท

ข้าวเกรียบปลาทอดกรอบ 
แบบแท่ง รสต้มยำ
ขนาดบรรจุ 65 กรัม
ซองละ 35 บาท

ข้าวเกรียบปลาดทอดกรอบ
แบบแท่ง รสสาหร่าย
ขนาดบรรจุ 65 กรัม
ซองละ 35 บาท

ข้าวเกรียบปลาดทอดกรอบ
แบบแท่ง รสกระเทียมพริกไทยดำ
ขนาดบรรจุ 65 กรัม
ซองละ 35 บาท

Font Resize