เกี่ยวกับเรา

     Thai Merchandise เราคือ เว็บไซต์จำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน  และ สินค้าจากธุรกิจเอสเอ็มอี สินค้าที่เราจัดจำหน่าย ได้แก่    ข้าวออแกนิค น้ำตาลโตนดออแกนิค เกลือทะเล ขนมขบเคี้ยว เครื่องแกงสำเร็จรูป และสินค้าเกษตรแปรรูป

bird-singing icon

สิ่งแวดล้อม

สิ่งแรกของการที่จะมีผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมเราจำเป็นต้องมีสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์

crowd of users icon

ชุมชน

วิสาหกิจชุมชนเป็นแรงผลัดดันให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโต

shop icon

ธุรกิจ

ไทยเมอร์เชนไดส์ คือ ตัวกลางทางธุรกิจในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตสินค้าและผู้บริโภค

ค่านิยม

• ความถูกต้อง –   หลักปฏิบัติของไทยเมอร์เชนไดส์เราถือความถูกต้องของรายละเอียด ราคา และ การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า
• ความซื่อสัตย์ – เราจะไม่หลอกลวงลูกค้าให้ซื้อผลัตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ หรือ ราคาแพงเกินความเป็นจริง 
• คุณภาพ – สินค้าทุกชิ้นที่ทางไทยเมอร์เชนไดส์สรรหามานำเสนอลูกค้า เราจะมุ่งเน้นแต่สินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตราฐานเท่านั้น
• ครอบครัว – ดูแลลูกค้าดุจญาติมิตร และ ตอบสนองอย่างรวดเร็วในการให้บริการ

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นที่จะทำให้สินค้าไทยเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติ ด้วยคุณภาพที่ได้มาตราฐานและราคาที่ยุติธรรม

พันธกิจ

• คัดสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตราฐานจากวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ
• ยึดประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นศูนย์กลาง
• ให้ข้อมูลและรายละเอียดสินค้าอย่างตรงไปตรงมา